ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 


2015


Συμπαραγωγός του Cd “No Time” του Magnanimus Trio2014


Συμπαραγωγός του Cd “Τραγούδι της Νέδας”2013


Συμπαραγωγός του Cd “Νέδα”2012


Συμπαραγωγός του Cd “Still Time” του Magnanimus Trio2012


Καλλιτεχνική συν-διεύθυνση του Φεστιβάλ Τεχνών “Espacio Quatro – Reset” Nomeolvides.Co2012


Συντονιστής Σεμιναρίων στο Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος2012


Συνεργάτης Casting με το “Τσίρκο του Ήλιου” (Cirque du Soleil) για την παράσταση “Totem”2011


Καλλιτεχνική συν-διεύθυνση του Φεστιβάλ Τεχνών  “Espacio Tres -Imaginaria” Nomeolvides.Co2010


Συμπαραγωγός του Cd “Yeden”2010


Καλλιτεχνική συν-διεύθυνση του Φεστιβάλ Τεχνών “Espacio Dos – Ρευστό Σώμα” Nomeolvides.Co2009


Καλλιτεχνική συν-διεύθυνση του Φεστιβάλ Τεχνών  “Espacio Uno – Συναισθησία” Nomeolvides.Co2008


Καλλιτεχνική συν-διεύθυνση του Φεστιβάλ Τεχνών “Espacio Cero” Nomeolvides.Co